Hệ thống xử lý nước thải khách sạn Sunrise

Dự án: Hệ thống xử lý nước thải khách sạn

Địa điểm: TT SaPa - huyện SaPa - tỉnh Lào Cai

Quy mô: 92m3/ngđ

Nội dung công việc: Thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt, vận hành thử nghiệm và chuyển giao công nghệ

Công nghệ xử lý: Công nghệ SBR cải tiến

Chất lượng nước sau xử lý: QCVN 14:2008

Một số hình ảnh thực tế