Trái đất ngày càng nóng lên do sự phát tán khí thải – bụi trong ống khói lò hơi tại các khu công nghiệp, khu chế xuất,… vượt quá g ...