Nước thải bệnh viện phát sinh từ các khâu khác nhau trong quá trình khám chữa bệnh của bệnh viện như từ các phòng mổ, các phòng ph ...
Văn bản pháp lý về môi trường mới nhất :Luật - Nghị định Chính Phủ -18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh gi ...
Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt Trên cơ sở đặc tính nước thải sinh hoạt để xử lý nước thải nhằm đảm bảo yêu cầu cho phép trư ...
Công ty CP môi trường công nghiệp xanh cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống xử lý nước thải thuê cho doanh nghiệp uy tín - hiệu quả ...
Tấm lắng lamen là vật liệu dùng được dùng để tăng khả năng lắng cặn của nước trong các công trình xử lý nước cấp, nước thải.
Dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước với chi phí hợp lý được cung cấp bởi Công ty cổ phần Môi trường Công nghiệp xanh đáp ứng được ...